Zawiadomienie o nabyciu akcji

Data sporządzenia

2014-06-11

Raport bieżący nr

22/2014

Zarząd TIM SA niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 11.06.2014r Pan Krzysztof Folta – Prezes Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu przez „osobę bliską” Pan Krzysztofowi Folcie, w rozumieniu definicji zamieszczonej w art. 160 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi, 50.000 akcji TIM SA. po cenie 6,65 PLN.
Transakcja, o której mowa powyżej, dokonana została w dniu 06 czerwca 2014r na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach transakcji sesyjnej zwykłej.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-06-11, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-06-11, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj