Zawiadomienie o spełnieniu warunku ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji TIM S.A.

Data sporządzenia

2024-01-25

Raport bieżący nr

3/2024

 

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21 września 2023 r. przez FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy _”Wzywający”_ na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2022 roku poz. 2554 t.j._ wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka” i odpowiednio „Wezwanie”_ oraz raportu bieżącego Spółki nr 33/2023 z dnia 02.10.2023 r., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25 stycznia 2024 roku otrzymał informację o uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Wzywającego bezpośredniej kontroli nad Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów _t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275_.
W związku z otrzymaniem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji Wzywający poinformował Spółkę, że zamierza rozliczyć Wezwanie do końca stycznia 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-01-25, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-01-25, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj