Zawiadomienie o zamiarze złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Rady Nadzorczej TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 13 maja 13:28)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż został poinformowany przez Pana Marka Świętonia- Członka Rady Nadzorczej TIM SA, iż rozważa On możliwość złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA na najbliższym walnym zgromadzeniu TIM SA.

Raport bieżący nr 21/2008

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-05-13 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

2009-05-13 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj