Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Data sporządzenia

2024-02-01

Raport bieżący nr

6/2024

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka” lub „TIM S.A.”_ informuje, że w dniu 01 lutego 2024 r. do Spółki wpłynęły powiadomienia o zbyciu akcji TIM S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez:
Krzysztofa Wieczorkowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. – osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce,
Krzysztofa Foltę – Prezesa Zarządu – osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce,
Piotra Nosala – Członka Zarządu – osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce,
Piotra Tokarczuka – Członka Zarządu – osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce,
Ewę Foltę – osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce tj. z Panem Krzysztofem Foltą Prezesem Zarządu.

Otrzymane przez Spółkę powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-02-01, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-02-01, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
K.Wieczorkowski 01.02.2024
8 KB
pdf
K.Folta 01.02.2024
8 KB
pdf
P.Nosal 01.02.2024
8 KB
pdf
P.Tokarczuk 01.02.2024
8 KB
pdf
Ewa Folta 01.02.2024
8 KB