Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu akcji TIM SA

Data sporządzenia

2013-12-02

Raport bieżący nr

15/2013

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niezwłocznie po otrzymaniu, podaje do publicznej wiadomości treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Mirosława Nowakowskiego oraz firmy Cinco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -XXXV-S.K.A. o zbyciu/nabyciu akcji TIM SA w wyniku umowy zawartej w dniu 25.11.2013r we Wrocławiu pomiędzy akcjonariuszem TIM SA – Panem Mirosławem Nowakowskim, a spółką działającą pod firmą Cinco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –XXXV-S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Treść zawiadomienia, o którym mowa, powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

ZAŁĄCZNIK
Zawiadomienia o zbyciu/nabyciu znacznego pakietu akcji spółki publicznej [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-12-02, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2013-12-02, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj