Zawiadomienie o zgłoszeniu zamiaru koncentracji

Data sporządzenia

2013-12-23

Raport bieżący nr

16/2013

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 23.12.2013r, działając w trybie ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U.2007,50,331 z późn. zm), złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) zgłoszenie zamiaru koncentracji. 

Zamiar koncentracji polega na utworzeniu przez TIM S.A. z firmą Elettronica Italiana sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy – spółki akcyjnej z siedzibą na terenie Polski.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-12-23, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2013-12-23, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj