Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.

Data sporządzenia

2024-04-30

Raport bieżący nr

27/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”, „Emitent” lub „TIM S.A.”_ informuje, że w dniu 30 kwietnia 2024 roku Emitent otrzymał od Akcjonariusza – FEGA Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy _”Akcjonariusz” lub „FEGA”_ oraz następujących podmiotów dominujących względem Akcjonariusza, tj. Würth Elektrogroßhandel GmbH Co. KG z siedzibą w Künzelsau, Niemcy _Würth Elektrogroßhandel”_ oraz Pana Reinholda Adolfa Würth, będącego podmiotem pośrednio dominującym względem Würth Elektrogroßhandel zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.

Zdarzeniem powodującym zmianę stanu posiadania akcji TIM S.A., o której mowa powyżej, jest nabycie przez FEGA w dniu 25 kwietnia 2024 roku, 733 866 akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 733 866 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., stanowiących około 3,2% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących około 3,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. Transakcja została rozliczona w dniu 25 kwietnia 2024 r.

Otrzymane zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-04-30, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
2024-04-30, Piotr Nosal – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
2024_04_30_Zawiadomienie_art._69_spolka_FEGA_akcje_serii_G
56 KB
pdf
2024_04_30_Zawiadomienie_art._69_spolka_Wurth_akcje_serii_G
60 KB
pdf
2024_04_30_Zawiadomienie_art._69_prof._Wurth_akcje_serii_G
63 KB