Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.

Data sporządzenia

2024-06-04

Raport bieżący nr

30/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”, „Emitent” lub „TIM S.A.”_ informuje, że w dniu 3 czerwca 2024 roku Emitent otrzymał od Akcjonariusza – FEGA Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy _”Akcjonariusz”_ oraz następujących podmiotów dominujących względem Akcjonariusza, tj. Würth Elektrogroßhandel GmbH Co. KG z siedzibą w Künzelsau, Niemcy _”Würth Elektrogroßhandel”_ oraz Pana Reinholda Adolfa Würth, będącego podmiotem pośrednio dominującym względem Würth Elektrogroßhandel zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.

Zmiana stanu posiadania akcji nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez sąd w dniu 28.05.2024 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku czego doszło do zmiany liczby akcji _i odpowiednio głosów_ w kapitale zakładowym z 22 933 066 na 23 300 000 akcji zwykłych na okaziciela. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmienił się procentowy udział akcji w ogólnej liczbie akcji na walnym zgromadzeniu TIM S.A.

Zawiadomienia, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-06-04, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2024-06-04, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
2024_06_03_Notification_FEGA_SENT
64 KB
pdf
2024_06_03_Notification_Wurth_SENT
68 KB
pdf
2024_06_03_Notification_prof._R._Wurth_SENT
71 KB