Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.

Data sporządzenia

2024-03-07

Raport bieżący nr

9/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”, „Emitent” lub „TIM S.A.”_ informuje, że w dniu 7 marca 2024 roku Emitent otrzymał od Akcjonariusza – FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy _”Akcjonariusz” lub „FEGA”_ oraz następujących podmiotów dominujących względem Akcjonariusza, tj. Würth Elektrogroßhandel GmbH _ Co. KG z siedzibą w Künzelsau, Niemcy _”Würth Elektrogroßhandel”_ oraz Pana Reinholda Adolfa Würth, będącego podmiotem pośrednio dominującym względem Würth Elektrogroßhandel _łącznie jako „Podmioty Dominujące”_ zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o rozliczeniu w dniu 7 marca 2024 roku transakcji bezpośredniego nabycia przez Akcjonariusza, a w konsekwencji pośredniego nabycia przez Podmioty Dominujące 596 472 akcji Spółki _”Akcje”_, co stanowi udział w wysokości 2,69 % w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do 596 472 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi 2,69 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Transakcja, o której mowa powyżej zrealizowana została w następstwie przymusowego wykupu akcji Emitenta ogłoszonego w dniu 4 marca 2024 roku przez Akcjonariusza, po cenie 50,69 złotych za jedną Akcję.

Treść otrzymanych zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-03-07, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-03-07, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
zal01_2024_03_07_Notification_art._69_Wurth_polski_SENT
60 KB
pdf
zal02_2024_03_07_Notification_art._69_Reinhold_Wurth_polski_SENT
64 KB
pdf
zal03_2024_03_07_Notification_art._69_FEGA_polski_SENT
56 KB