Zawiadomienie o zmniejszenia stanu posiadania akcji TIM S.A.

Data sporządzenia

2024-02-02

Raport bieżący nr

8/2024

 

Działając na podstawie art. 70 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _ t.j. Dz. U. z 2022, poz 2554_ TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”TIM S.A.” lub „Spółka”_ informuje, iż w dniu 02.02.2024 roku Spółka została poinformowana przez:

1_Ewę i Krzysztofa Folta,
2_Krzysztofa Wieczorkowskiego,
3_Ewę i Kazimierza Stogniew,

o zmniejszeniu stanu posiadania akcji TIM S.A.

Zbycie akcji nastąpiło w wyniku odpowiedzi na wezwanie na sprzedaż akcji TIM S.A. ogłoszonego przez FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy o ofercie, rozliczonego za pośrednictwem systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW w dniu 31 stycznia 2024 r.

Otrzymane zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-02-02, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-02-02, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
E. i K. Folta zawiadomienie 02.02.2024
168 KB
pdf
K. Wieczorkowski zawiadomienie 02.02.2024
98 KB
pdf
E. i K. Stogniew zawiadomienie 02.02.2024
2 MB