Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji TIM S.A.

 

Data sporządzenia

2024-02-01

Raport bieżący nr

5/2024

 

Działając na podstawie art. 70 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _ t.j. Dz. U. z 2022, poz 2554_ TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”TIM S.A.” lub „Spółka”_ informuje, iż w dniu 01.02.2024 roku Spółka została poinformowana przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.

Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-02-01, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-02-01, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Nationale Nederlanden zawiadomienie 01.02.2024
495 KB