Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce TIM SA.

Zarząd Spółki TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 03 sierpnia 2010r został powiadomiony przez akcjonariusza Kazimierza Stogniewa, iż w wyniku zbycia przez Pana Kazimierza Stogniewa akcji Spółki TIM S.A. liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Kazimierza Stogniewa zmniejszyła się poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A. Zgodnie z informacją uzyskaną od akcjonariusza Kazimierza Stogniewa, w dniu 30 lipca 2010r Pan Kazimierz Stogniew dokonał zbycia części akcji poprzez darowiznę na rzecz małżonki. Zgodnie z wyżej wymienionym oświadczeniem Pana Kazimierza Stogniewa przed wyżej wymienioną transakcją Pan Kazimierz Stogniew posiadał 1.365.028 akcji i głosów z akcji TIM SA ( 1 akcja uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu TIM SA), co stanowi udział w wysokości 5,90 % w kapitale zakładowym TIM SA/ w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA. Po dokonaniu wyżej wymienionej darowizny Pan Kazimierz Stogniew posiada 747.004 akcji i głosów z akcji TIM SA ( 1 akcja uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu SONEL SA),co stanowi udział w wysokości 3,23 % w kapitale zakładowym TIM SA/ w ogólnej liczbie głosówna WZA TIM SA. Aktualnie, łącznie z małżonką, Pan Kazimierz Stogniew posiada 1.365.028 akcji i głosów z akcji TIM SA ( 1 akcja uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu TIM SA), co stanowi udział w wysokości 5,90 % w kapitale zakładowym TIM SA/ w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM SA.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-08-04

Raport bieżący nr 27/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds Handlu Artur Piekarczyk 2010-08-04

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Operacyjnych Maciej Posadzy 2010-08-04

drukuj