Zawiązanie spółki EL-IT SA

Data sporządzenia

2014-06-11

Raport bieżący nr

23/2014

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 10.06.2014r TIM SA zawiązała ze Spółką Elettronica Italiana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie spółkę EL-IT SA z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki EL- IT SA wynosi 1.500.000 PLN i dzieli się na 1.500.000 ( jeden milion pięćset tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 1 ( jeden ) złoty każda. TIM SA objęła 765.000 ( siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy ) akcji EL-IT SA po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. po 1 PLN ( jeden) złoty każda, o łącznej wartości 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy ) złotych, co stanowi udział w kapitale zakładowym EL-IT SA w wysokości 51 %.

Elettronica Italiana Sp. z o.o. objęła 735.000 ( siedemset trzydzieści pięć tysięcy ) akcji EL-IT SA po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. po 1 PLN ( jeden) złoty każda, o łącznej wartości 735.000 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy ) złotych, co stanowi udział w kapitale zakładowym EL-IT SA w wysokości 49 %.
Przedmiotem działalności EL-IT SA będzie głównie dystrybucja materiałów elektrotechnicznych i oświetleniowych produkcji włoskiej.
O zamiarze zawiązania spółki EL-IT SA Zarząd TIM SA informował w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 23.12.2013r oraz w raporcie bieżącym nr 11/2014r z dnia 23.04.2014r

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-06-11, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-06-11, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj