Zbycie akcji emitenta przez podmiot powiązany

(Emitent – PAP – czwartek, 5 sierpnia 18:59 – Raport bieżący 21/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 05.08.2004r otrzymał informację o zbyciu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA 98.300 akcji zwykłych na okaziciela TIM SA. Średnia cena zbycia ww. akcji wyniosła 2.88 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) za jedna akcję. Data zbycia – 03.08.2004r.

drukuj