Zbycie akcji TIM SA przez ING TFI SA

W wyniku zbycia akcji TIM SA łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM SA posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spadła poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów.Szczegóły w raporcie bieżącym nr 13/2011 z 04.07.2011 r.

 

drukuj