Zbycie akcji TIM SA przez osobę nadzorującą

(Emitent – PAP – poniedziałek, 9 lipca 23:38)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 09.07.2007r został poinformowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA – Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego o zbyciu 195.862 akcji zwykłych na okaziciela TIM SA. ( 100.000 akcji – transakcja pakietowa, 95.862 akcje- transakcja sesyjna ). Transakcje dokonane zostały w dniu 06.07.2007r. Cena zbycia ww. akcji wyniosła 59 zł za jedną akcję. Obecnie Pan Krzysztof Wieczorkowski posiada 3.000.000 akcji TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 50/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-09 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

2007-07-09 Mariola Połetek Prokurent

drukuj