Zbycie akcji TIM SA przez osobę zarządzającą

Data sporządzenia

2017-05-25

Raport bieżący nr

18/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 25.05.2017r Pan Artur Piekarczyk – Członek Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o zbyciu akcji TIM SA.
Powiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-05-25, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2017-05-25, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Artur Piekarczyk_25.05.2017r
261 KB