Zbycie praw poboru akcji serii F TIM SA

(Emitent – PAP – czwartek, 1 marca 08:03)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28.02.2007r został poinformowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego o zbyciu praw poboru akcji serii F TIM SA. W dniu 26.02.2007r Pan Krzysztof Wieczorkowski zbył 405.000 praw poboru akcji serii F TIM SA po średniej cenie 0,2016 zł za jedno prawo poboru. W dniu 27.02.2007r Pan Krzysztof Wieczorkowski zbył 150.000 praw poboru akcji serii F TIM SA po średniej cenie 0,15 zł za jedno prawo poboru.

Transakcje sprzedaży, o których mowa powyżej były transakcjami sesyjnymi.

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 18/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-01 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-03-01 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj