Zbycie znacznego pakietu akcji TIM SA przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.

(Emitent – PAP – wtorek, 11 kwietnia 19:22)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 11.04.2006r otrzymał informację o zawarciu w dniu 06.04.2006r przez BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. na GPW w Warszawie SA transakcji sprzedaży 2 000 000 (słownie: dwóch milionów) sztuk akcji TIM SA. Transakcja, o której mowa powyżej rozliczona została w dniu 11.04.2006r. Przed ww. sprzedażą BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. posiadała 2 229 920 akcji TIM SA, które stanowiły 10,94 % kapitału zakładowego i uprawniały do 2 229 920 tj. 10,94 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA. Aktualnie BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. posiada 229 920 akcji TIM SA, które stanowią 1,13 % kapitału zakładowego i uprawniają do 229 920, tj 1,13 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA. W piśmie przesłanym do TIM SA w dniu 11.04.2006r BZ WBK Inwestycje Sp z o.o. oświadczyła, iż nie zamierza zbywać pozostałych w portfelu 229 920 sztuk akcji TIM SA do dnia 30 września 2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 9/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-04-11 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-04-11 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj