Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2014-05-09

Raport bieżący nr

14/2014

Zarząd Spółki TIM S.A., działając zgodnie z zasadą określoną w części II ust.1 pkt 5 przyjętego przez Spółkę dokumentu “Dobre Praktyki spółek Notowanych na GPW“, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 14.04.2014r ( ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA ), informuje, iż w dniu 09.05.2014r. otrzymał zawiadomienie od funduszu QUERQUS Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA , o zgłoszeniu kandydatury Pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej TIM SA, w związku z wyborami do Rady Nadzorczej TIM SA, zaplanowanymi w porządku obrad Walnego Zgromadzenia TIM SA, zwołanego na dzień 12 maja 2014.

ZAŁĄCZNIK

Maciej Matusiak – życiorys [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-05-09, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-05-09, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj