Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2012-06-21

Raport bieżący nr

18/2012

Zarząd Spółki TIM SA, działając zgodnie z zasadą określoną w części II ust.1 pkt 5 przyjętego przez Spółkę dokumentu “Dobre Praktyki spółek Notowanych na GPW“, informuje, iż w dniu 21.06.2012r. otrzymał następujące zawiadomienia:

1) zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego o zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2012r., kandydatury Pana Piotra Nowjalisa do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem, Pan Piotr Nowjalis wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Otrzymany od akcjonariusza TIM SA – Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego życiorys Pana Piotra Nowjalisa stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2) zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – Pana Krzysztofa Folty o zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu TIM SA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2012r., kandydatury Pana Grzegorza Dzika do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem, Pan Grzegorz Dzik wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Otrzymany od akcjonariusza TIM SA – Pana Krzysztofa Foltę życiorys Pana Grzegorza Dzika stanowi załącznik do niniejszego raportu.

3) zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, który oświadczył, iż w przypadku złożenia rezygnacji przez Pana Radosława Koelnera z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, zgodnie z deklaracją z dnia 23.05.2012 r. (raport bieżący nr 10/2012 z dnia 24.05.2012 r.), zamierza zgłosić na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2012r., kandydaturę Pana Marka Świętonia do Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem, Pan Marek Świętoń wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Otrzymany od akcjonariusza TIM SA – Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego życiorys Pana Marka Świętonia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

ZAŁĄCZNIKI
Życiorys Piotra Nowjalisa [PDF]Życiorys Grzegorza Dzika [PDF]Życiorys Marka Świętonia [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-06-21, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-06-21, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj