Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.

Data sporządzenia

2022-06-15

Raport bieżący nr

16/2022

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 01.06.2022 r. „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 28.06.2022 r.” Spółka TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 15.06.2022 r. otrzymała od Akcjonariusza TIM S.A. – Pana Krzysztofa Folty – zgłoszenie kandydatury Pana Andrzeja Kusza na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. w wyborach do Rady Nadzorczej TIM S.A., które odbędą się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. zwołanym na dzień 28.06.2022 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu, w celu umożliwienia Akcjonariuszom TIM S.A. zapoznanie się z kandydaturą przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem TIM S.A., Spółka przedkłada życiorys zawodowy Pana Andrzeja Kusza oraz oświadczenie – zgodę Pana Andrzeja Kusza na kandydowanie w wyborach do Rady Nadzorczej TIM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-06-15, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2022-06-15, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Życiorys - Andrzej Kusz
266 KB
pdf
Andrzej Kusz - zgoda na kandydowanie
258 KB