Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2021-06-01

Raport bieżący nr

15/2021

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 19.05.2021 r. „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 15.06.2021 r.” Spółka TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 01.06.2021 r. otrzymała od Akcjonariusza TIM S.A. – Pana Krzysztofa Folty – zgłoszenie kandydatury Pana Leszka Mierzwy na Członka Rady Nadzorczej TIM
S.A. w wyborach do Rady Nadzorczej TIM S.A., które odbędą się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. zwołanym na dzień 15.06.2021 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu, w celu umożliwienia Akcjonariuszom TIM S.A. zapoznanie się z kandydaturą przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem TIM S.A., Spółka przedkłada życiorys Pana Leszka Mierzwy oraz oświadczenie – zgodę Pana Leszka Mierzwy na kandydowanie w wyborach do Rady Nadzorczej TIM S.A.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-06-01, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-06-01, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Leszek__Mierzwa_cv_2021
460 KB
pdf
Leszek_Mierzwa_zgoda_kandydata_RN__2021
653 KB