Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2018-06-08

Raport bieżący nr

20/2018

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka” _ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza TIM SA – Pana Krzysztofa Folty zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Dzika na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 roku _raport bieżący Spółki nr 17/2018 z dnia 17 maja 2018 roku_.

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Spółka otrzymała życiorys zawodowy oraz oświadczenie złożone przez Pana Grzegorza Dzika, zgodnie z którym wyraża on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy Pana Grzegorza Dzika stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto w dniu 8 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza TIM SA – Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego zgłoszenie kandydatury Pana Leszka Mierzwy na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 roku _raport bieżący Spółki nr 17/2018 z dnia 17 maja 2018 roku_.

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Spółka otrzymała życiorys zawodowy oraz oświadczenie złożone przez Pana Leszka Mierzwę, zgodnie z którym wyraża on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy Pana Leszka Mierzwy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-06-08, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-06-08, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Grzegorz Dzik - życiorys zawodowy
83 KB
pdf
Leszek Mierzwa - życiorys zawodowy
96 KB