Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.

Data sporządzenia

2023-06-22

Raport bieżący nr

25/2023

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 30.05.2023 r. _Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 27.06.2023 r._ Spółka TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 22.06.2023 r. otrzymała od akcjonariusza TIM S.A. – Pana Krzysztofa Folty – zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. w wyborach do Rady Nadzorczej TIM S.A., które odbędą się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. zwołanym na dzień 27.06.2023 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu, w celu umożliwienia akcjonariuszom TIM S.A. zapoznanie się z kandydaturą przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem TIM S.A., Spółka przedkłada życiorys Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego oraz oświadczenie – zgodę Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego na kandydowanie w wyborach do Rady Nadzorczej TIM S.A.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-06-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-06-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIKI
drukuj
pdf
Krzysztof Wieczorkowski - CV
114 KB
pdf
Krzysztof Wieczorkowski - Zgoda na kandydowanie do RN TIM S.A.
134 KB