Zgoda prezesa UOKiK na wspólne przedsięwzięcie TIM SA i EL-IT

16 kwietnia 2014 r. decyzją nr DKK-49/2014 prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez TIM SA z siedziba w Siechnicach oraz Elettronica Italiana sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą EL IT SA.

Zobacz raport bieżący nr 11/2014 >>

drukuj