Złożenie w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Data sporządzenia

2024-03-08

Raport bieżący nr

13/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _,,Spółka” _, informuje że w dniu 8 marca 2024 r. Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_.
Wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki, tj. 22.199.200 _dwudziestu dwóch milionów stu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu_ akcji serii A, B, C, D, E i F wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ i oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLTIM0000016.
Wniosek został złożony w celu realizacji Uchwały nr 4/08.03.2024r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-03-08, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-03-08, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj