Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E TIM SA do obrotu giełdowego

Emitent – PAP – piątek, 8 maja 21:42)

Zarząd TIM SA działając na podstawie par. 9 ust. 1 Regulaminu Giełdy niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08.05.2009otrzymał informację, że Dom Maklerski PKO BP działając w imieniu i na rzecz TIM SA w dniu 07.05.2009r. złożył wniosek o wprowadzenie akcji serii E TIM SA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w następstwie asymilacji akcji w KDPW SA

 

Raport bieżący nr 20/2009

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-05-08 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds Logistyki

2009-05-08 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu

drukuj