Zmiana siedziby TIM SA

20 lutego 2015 r. nastąpiła zmiana siedziby TIM SA.

Nasz aktualny adres to:

TIM SA
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian w Państwa systemach informatycznych lub bazach danych oraz kierowanie wszelkiej korespondencji do TIM SA na ww. adres.

Zmiana, o której mowa powyżej, dokonana została na podstawie Uchwały nr 6/13.01.2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki, podjętej w dniu 13.01.2015 r.

Informację o podjęciu ww. uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, Zarząd TIM SA podał do publicznej wiadomości w dniu 14.01.2015 r. (raport bieżący nr 2/2015).

Aktualny, jednolity tekst Statutu Spółki stanowi Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2015, informującego o zmianie siedziby TIM SA.

 

drukuj