Zmiana Statutu TIM SA - zmiana siedziby Spółki

Data sporządzenia

2015-02-24

Raport bieżący nr

5/2015

Zarząd TIM SA niniejszym informuje, iż w dniu 24.02.2015r, spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział KRS, wydane w dniu 20.02.2015r, na mocy którego zmieniona została siedziba TIM SA.

Dotychczasowa siedziba Spółki znajdowała się w Siechnicach. Po zmianie, o której mowa powyżej, siedziba TIM SA znajduje się w mieście Wrocław.

Aktualny adres TIM SA jest następujący:

TIM SA
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

Zmiana, o której mowa powyżej, dokonana została na podstawie Uchwały nr 6/13.01.2015r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki, podjętej w dniu 13.01.2015r.
Informację o podjęciu ww. uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, Zarząd TIM SA podał do publicznej wiadomości w dniu 14.01.2015r ( raport bieżący nr 2/2015 ).

Aktualny, jednolity tekst Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

ZAŁĄCZNIK

Statut TIM SA – tekst jednolity z 13.01.2015 r. [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-02-24, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-02-24, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj