Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2016 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

Data sporządzenia

2017-03-23

Raport bieżący nr

9/2017

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ informuje, że dokonuje zmiany, podanego w raporcie bieżącym nr 3/2017, terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego rocznego raportu za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok..
Raporty, o których mowa powyżej, zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 28 marca 2017 roku _wtorek _, a nie jak Spółka informowała w dniu 29 marca 2017 roku _środa_.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-03-23, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2017-03-23, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj