Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego

(Emitent – PAP – poniedziałek, 18 kwietnia 08:41 – Raport bieżący)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 13.04.2005r. raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 r., raport roczny przekazany zostanie do publicznej wiadomości w dniu 20.04.2005 r.

 

Raport bieżący 6/5

drukuj