Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego

(Emitent – PAP – wtorek, 15 maja 17:36)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego z dnia 22.05.2007r na dzień 18.05.2007r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 32/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-15 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

2007-05-15 Mariola Połetek Prokurent

drukuj