Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za 3 kwartał 2006r.

(Emitent – PAP – czwartek, 19 października 23:43)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za 3 kwartał 2006r, z dnia 24.10.2006r na dzień 23.10.2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 38/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-10-19 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-10-19 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj