Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za I kwartał 2007r.

(Emitent – PAP – piątek, 20 kwietnia 09:07)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za pierwszy kwartał 2007r z dnia 24.04.2007r na dzień 27.04.2007r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 27/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-20 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2007-04-20 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj