Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2007r.

(Emitent – PAP – środa, 30 stycznia 17:32)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2007r z dnia 05.02.2008r na dzień 13.02.2008r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 5/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-30 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

2008-01-30 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarzadu ds. Handlu

drukuj