Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2004r.

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2004r, określony w raporcie bieżącym nr 1/04 z dnia 30.01.2004r, z dnia 12.02.2004r na dzień 10.02.2004r.

Par. 69 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. 01, nr 139, poz. 1569 z późn. zm ).

 

Raport bieżący nr 3/04

drukuj