Zmiana terminu publikacji raportu za pierwsze półrocze 2018 r.

Data sporządzenia

2018-07-13

Raport bieżący nr

28/2018

 

Zarząd TIM S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej TIM za pierwsze półrocze 2018 roku, zawierającego półroczne sprawozdanie finansowe TIM SA za ww. okres. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2018 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 31.01.2018 roku, deklarowanym dniem publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej TIM za pierwsze półrocze 2018 roku był dzień 12 września 2018 roku.
Nowy termin publikacji ww. raportu został wyznaczony na dzień 18 września 2018 roku.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-07-13, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-07-13, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj