Zmiana terminu raportu za IV kwartał 2005

(Emitent – PAP – piątek, 27 stycznia 17:30)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2005r, określony w raporcie bieżącym nr 2/05 z dnia 31.01.2005r, z dnia 14.02.2006r na dzień 09.02.2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 2/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-01-27 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

drukuj