Zobacz, kiedy warto kupować akcje spółki

Analiza spółek jest pełna ważnych elementów, których znajomość pozwoli uniknąć kupna ryzykownych papierów. Warto je znać zanim przystąpimy do inwestowania.

W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” wyjaśnimy, czym jest jeden z najpopularniejszych giełdowych wskaźników, czyli C/Z (cena do zysku). Jego znajomość pozwoli nam unikać kupowania akcji spółek, które są zbyt drogie w stosunku do innych z tej samej branży. Da też szansę na wyszukanie prawdziwych „perełek”.

 

Jak policzyć wskaźnik C/Z?

Najprościej mówiąc, wskaźnik C/Z informuje, czy opłaca się kupić akcje danej spółki. Pokazuje bowiem zależność pomiędzy zyskami firmy a bieżącą ceną akcji. Według innej definicji, pozwala oszacować, ile lat zajmie firmie wypracowanie takiego zysku na akcję, który byłby równy zainwestowanej początkowo kwocie. Oczywiście wszystko przy założeniu, że zyski spółki pozostaną niezmienne.

Jak policzyć wskaźnik C/Z? Wystarczy podzielić aktualną cenę akcji przez zysk przypadający na jeden papier. Tę drugą wartość liczymy, dzieląc roczny zysk netto spółki przez liczbę jej akcji.

Prześledźmy przykład. Kurs zamknięcia akcji KGHM z piątku 9 marca 2012 r. wyniósł 146,20 zł. Według najświeższych danych zysk netto za ubiegły rok wyniósł 4,3 mld zł przy 200 mln akcji. Po podstawieniu liczb otrzymujemy wskaźnik C/Z na poziomie 6,7.

 

Co oznacza wskaźnik C/Z?

Generalnie można przyjąć, że im niższy wskaźnik C/Z, tym atrakcyjniejsza może okazać się inwestycja w papiery danej spółki. Zwłaszcza jeżeli jej wskaźnik C/Z będzie niższy od firm działających w tym samym sektorze.

Dzieje się tak dlatego, że niski wskaźnik C/Z można interpretować jako niedowartościowanie akcji spółki. Im wyższy, tym większe prawdopodobieństwo, że w kolejnych latach zyski spółki nie sprostają prognozom inwestorów i wówczas może dojść do wyprzedaży akcji i spadku kursu.

Chcąc uzyskać szerszy obraz tego, co dzieje się na akcjach spółki, warto również porównać jej wskaźniki C/Z z poprzednich lat. Zobaczymy wówczas trend, który pozwoli ocenić opłacalność inwestycji.

 

C/Z różne w zależności od branż

Generalnie przyjmuje się, że akcje spółek są niedowartościowane, gdy ich wskaźnik C/Z nie przekracza poziomu 7. Można je wtedy z dużym prawdopodobieństwem uznać za dobrą inwestycję w długim terminie.

To jednak nie wszystko. Często zdarza się bowiem tak, że w poszczególnych branżach średnia wartość wskaźnika C/Z dla wszystkich spółek jest wyższa, a to wcale nie oznacza, że nie znajdziemy tam inwestycyjnych „perełek”.

Takim przykładem mogą być banki, gdzie średni C/Z dla całego sektora sięga poziomu 19, podczas gdy np. w przypadku sektora surowcowego nie przekracza 9. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy akcji banków, nad którymi nie byłoby warto się zastanowić.

Wówczas pod uwagę należy wziąć perspektywy spółki, kondycję całego rynku, na którym działa. Warto także zapoznać się z innymi wskaźnikami obrazującymi opłacalność inwestycji. O nich w kolejnych odcinkach cyklu „Cały ten rynek…”.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

 

drukuj