Zobowiązanie do zawarcia znaczącej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 8 sierpnia 17:44)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 08.08.2006r spółka TIM SA wygrała przetarg zorganizowany przez Wójta Gminy Święta Katarzyna na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach o powierzchni 16.0416 ha.Cena sprzedaży ww. nieruchomości wynosi 4.894.640 PLN brutto.

Umowa kupna – sprzedaży ww. nieruchomości zawarta zostanie w terminie 21 dni od dnia przetargu.

Na nowo nabytej nieruchomości Spółka ma zamiar wybudować nowe centrum logistyczne TIM SA.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 29/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-08 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-08-08 Artur Piekarczyk Czlonek Zarządu

drukuj