Zwiększenie udziału akcji posiadanych przez AVIVA OFE w kapitale zakładowym TIM SA

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach podaje do publicznej wiadomości , iż w dniu 22.02.2010r został poinformowany przez akcjonariusza AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (dalej: AVIVA OFE), iż w wyniku umorzenia akcji TIM SA , AVIVA OFE zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA powyżej 5 %. Z informacji uzyskanej od AVIVA OFE wynika, iż przed umorzeniem akcji TIM SA na dzień 16.02.2010r AVIVA OFE posiadał 1.176.714 sztuk akcji TIM SA, stanowiących 4,98 % kapitału zakładowegoTIM SA i uprawniających do 1.176.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu , co stanowiło 4,98 % ogólnej liczby głosów. Po umorzeniu akcji Spółki na dzień 17.02.2010r AVIVA OFE posiadał 1.176.714 sztuk akcji TIM SA, stanowiących 5,09 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.176.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło udział w wysokości 5,09 % w ogólnej liczby głosów.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-02-23

Raport bieżący nr 5/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki Mirosław Nowakowski 2010-02-23

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-02-23

drukuj