Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – czwartek, 4 stycznia 18:30)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym w załączeniu przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA na dzień 26.01.2007r., na godzinę 10.00 w siedzibie TIM SA we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8A.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 1/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-01-04 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-01-04 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj