Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Zarząd TIM SA zwołuje na 13.01.2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA. Głównym punktem porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości TIM SA położonej w Siechnicach.

Więcej w raporcie bieżącym nr 29/2014 >>

drukuj