Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 18 maja 07:25)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA na dzień 11.06.2007r, na godzinę 10, w siedzibie TIM SA we Wrocławiu, przy ul. Stargardzkiej 8a.

W załączeniu przedkładamy porządek obrad ww. Walnego Zgromadzenia.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA [RTF]

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 33/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-18 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

2007-05-18 Mariola Połetek Prokurent

drukuj