Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 23 maja 08:45)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 17/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-05-23 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2006-05-23 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj