Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 2 czerwca 17:54)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, w załączeniu, podaje do publicznej wiadomości, skorygowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA , które odbędzie się w dniu 24.06.2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 18/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-06-02 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-06-02 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj