Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Zarząd TIM SA, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA na 15.05.2013 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.

Zobacz raport bieżący nr 7/2013 >>

drukuj