Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Zarząd TIM SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA na 12.05.2014 r., na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.

Raport bieżący nr 10/2014 >>

drukuj