Zyskowny III kwartał 2015 r. w TIM SA [PREZENTACJA, WIDEO]

Po 10 kwartałach strat TIM SA osiągnął dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach. W III kw. 2015 r. jednostkowy zysk ze sprzedaży wyniósł 1,41 mln zł, zysk operacyjny – 1,5 mln zł, zaś zysk netto – 1,01 mln zł.

Skonsolidowany zysk ze sprzedaży za okres I-III kw. 2015 r. osiągnął 1,3 mln zł (wobec 10,14 mln zł straty w okresie I-III kw. 2014 r.), zysk operacyjny – prawie 1 mln zł (-9,32 mln zł), zysk EBITDA – 6,9 mln zł (-4,24 mln zł), zaś zysk netto – 347 tys. zł (-7,96 mln zł). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2015 r. wyniosły 408,9 mln zł, tj. o 7,3% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

Właściwy wybór
– Zainicjowana w 2013 roku zmiana modelu sprzedaży z tradycyjnego na hybrydowy, z dużym udziałem kanału e-commerce, po 24 miesiącach zaczyna przynosić pozytywne efekty. Obrana przez nas strategia rozwoju – pionierska na tle całej branży dystrybucji artykułów elektrotechnicznych – nie była najłatwiejsza. Zyski na wszystkich poziomach potwierdzają jednak, że dokonaliśmy właściwego wyboru – komentuje Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

W III kw. 2015 r. udział e-commerce w całkowitych obrotach TIM SA wzrósł do niemal 69% wobec 49% w III kw. 2014 roku. E-sklep TIM.pl cały czas rozszerza ofertę tzw. produktów magazynowych, a więc stale składowanych w Centrum Logistycznym TIM SA i wysyłanych do klientów w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Na koniec III kw. 2015 r. liczyła ona niemal 60 000 unikalnych produktów, a do końca 2015 r. osiągnie poziom 70 000.

– Nasza praca nad zmianą modelu sprzedaży jeszcze się nie skończyła. Cały czas go udoskonalamy, starając się uczynić go bardziej efektywnym. Spodziewam się, że jeszcze wyraźniejsze pozytywne efekty zmiany modelu będą widoczne w wynikach TIM-u w kolejnych latach – deklaruje Krzysztof Folta.

Nieruchomość w Siechnicach sprzedana
Dalszemu poszerzaniu i uatrakcyjnianiu oferty ma służyć niemal czterokrotne powiększenie Centrum Logistycznego TIM SA, co nastąpi już w przyszłym roku. Na początku listopada 2015 r. TIM SA sfinalizował z HE Enterprises Sp. z o.o. umowę sprzedaży należącej do TIM-u nieruchomości w podwrocławskich Siechnicach. Wraz z umową sprzedaży zawarto umowę najmu części nieruchomości. Na jej mocy TIM SA wynajmie od HE Enterprises na 15 lat i 9 miesięcy dotychczasowy budynek Centrum Logistycznego TIM SA z placem składowym, a także budynek magazynowy o powierzchni 29,5 tys. mkw., który HE Enterprises dopiero wybuduje.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>

drukuj